Services

We benaderen ons werk altijd vanuit het grotere geheel en dat begint bij het concept. Welke oorspronkelijke waarde heeft een plek? Hoe kunnen we een gebied nieuw leven inblazen en verbinden met de wereld eromheen? We zijn initiërend en ondersteunend actief in de conceptfase. We koppelen programmering aan ruimte, financiën en tijd en leggen de basis voor nieuwe plannen en ideeën. Vanuit daar werken we verder aan strategische masterplannen, scenario-ontwikkeling en de positionering van een ontwikkeling tot en met de haalbaarheidsfase.

Strategie en conceptontwikkeling

We zijn jouw partner op het gebied van conceptontwikkeling en strategisch scenario-onderzoek. Met ons multidisciplinaire team koppelen we ontwerp- en verbeeldingskracht aan een business case en zo zetten we de stip op de horizon. Hierna werken we aan diverse strategische aspecten om de ideeën verder te brengen.

Services

  • Positionering
  • Vastgoedstrategie
  • Masterplanning
  • Structuurvisie
  • Supervisorschap

Onderzoek en haalbaarheid

Onze set aan services waarmee we snel en beknopt de haalbaarheid van een idee kunnen toetsen. Hiervoor hanteren we een concrete werkmethode waarbij we oog hebben voor alle aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid van je project. We brengen dit overzichtelijk in kaart met concrete en meetbare output. We zijn snel, onafhankelijk en ervaren met haalbaarheidsonderzoeken in diverse schaalgebieden.

Services

  • Quickscans
  • Ruimtelijk onderzoek
  • Verwervings- en plantoetsing
  • Stedenbouwkundige scenario analyses
  • Programma van eisen
What's your scope?

We zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en vertellen je graag alles over onze werkwijze en hoe we jou verder kunnen helpen.